Hiihtokoulun tavoitteet ja päämäärät


Hiihtokoulun tavoitteena on opettaa lapsia liikkumaan suksilla monipuolisesti ja omia taitoja kehittäen. On tärkeää tarjota motivoivaa ja hauskaa tekemistä leikkien ja erilaisten tehtävien avulla samalla kehittäen suksella tarvittavia motorisia taitoja. Oppimisen kannalta tehtäviä tulisi suunnitella siten, että hiihtokoululaiset harjoittelisivat ikään kuin huomaamatta hiihtotaitojen kannalta keskeistä suoritusydintä eli tasapainoa ja suksen hallintaa erilaisissa tilanteissa. Tasapainoa ei kuitenkaan voi varsinaisesti opettaa. Tasapainon kehittymistä voidaan kuitenkin edesauttaa järjestämällä tilanteita, joissa tasapainoa koetellaan, mikä Orivedellä onnistuukin hyvin hiihtomaassa.

Perinteisesti hiihdon opettamisessa on keskitytty eri tekniikoiden opettamiseen. Välineiden ohella tekniikoiden hallinta on tärkeä osa hiihtonautintoa, mutta erityisesti lapsilla hiihdon perustaitojen oppimisen ei pitäisi olla pelkkää tekniikoiden harjoittelua. 

Alkuvaiheessa opettamisessa on hyvä lähteä liikkeelle suksilla liikkumisen perusasioista. Näihin perusasioihin kuuluvat ainakin liukumisen opettelu ja tunteminen, mäkien nouseminen ja laskeminen eri tavoilla sekä vauhdin pysäyttäminen. Lisäksi oikean ja turvallisen kaatumisen sekä ylös nousun opettelu kuuluvat alkuvaiheessa opeteltaviin taitoihin.

Hiihtotekniikoita opetettaessa suoritusydin on oikean rytmin löytäminen. Laadukkaan opetuksen kannalta hiihtokoulun ohjaajan olisi hyvä tiedostaa nämä suoritusytimet ja niitä tulisi aina pitää opetuksessa mukana ja tarjota hiihtokoululaisten harjoitteluun erilaisia haasteellisia tehtäviä. Aluksi opetettavan taidon sisältö on kuin riisuttu malli, kokonaisuus, jota pikkuhiljaa aletaan täydentää ja tarkentaa kohti taidokkaampaa suoritusta.

(Suomen Hiihtoliitto, opettajan hiihto-opas 2013)


Hiihtokoululaiset; 4 -6 -vuotiaat


Painopiste motorisissa perustaidoissa, joita kehitetään ja vahvistetaan (tasapaino-, liikkumis- ja välineen käsittelytaidot). Pääpaino on tasapaino- ja liikkumistaidoissa.


KertaTavoiteMuuta
1. pertsaLiikkuminen suksilla ja kaatuminen sekä välineisiin tutustuminen

Ryhmän taitotason tarkkailu,

tasapaino

2. pertsaSuksen liukuminen + tasapaino suksilla, kaatuminen ja ylösnousu, sauvojen yhdistäminen hiihtoonTasapaino- ja liikkumistaidot
3. pertsaMäen ylösnousu (sivuttaisnousu ja haarakäynti) ja laskeminen ladullaTasapaino ja liikkumistaidot
4. pertsaMäen laskun ja nousun harjoittelu jatkuu myös ilman latua, pysähtyminen eli auraaminen/ kaatuminenTasapaino ja liikkumistaidot
5. pertsaMäen lasku ja nousu, jarrutus sekä  tasatyönnön opetteluVoima, tasapaino
6. pertsa

Kaikkien kertaaminen:

kaatuminen/ ylösnousu

vuorotahti, tasatyöntö

mäenlasku + jarrutus

mäen nouseminen

erilaiset tasapainoharjoitteet

Tasapaino ja liikkumistaidot


Hiihtokoululaiset; 7 -8 -vuotiaat


Painopisteenä on lajitaitojen oppiminen, jos motoriset perustaidot ovat hallinnassa. Motorisia perustaitoja ei kuitenkaan unohdeta vaan niitä myös vahvistetaan.


KertaTavoiteMuuta
1. pertsaTasapaino suksella (liuku ja potku) ja tasatyönnön tekniikkaRyhmän taitotason tarkkailu, tasapaino
2. pertsaVuorohiihdon tekniikka (potkun, liu´un ja sauvojen käytön yhdistäminen), vuorohiihdon rytmi ja painonsiirto, tasapaino suksella mäenlaskussa ja haarakäyntiTasapaino, koordinaatio, taito
3. pertsaPotkullisen tasatyönnön rytmi, eri laskutapojen hallitseminen (laskuasento, askellus) ja pysähtyminen (jarrutuksen kertaaminen; aura)Tasapaino, koordinaatio, taito
1. vapaaLuisteluhiihdon alkeiden opettelu painonsiirron kautta, tasapainoharjoitteet ja suksen hallinnan kehittäminenTasapaino, jalkojen voima
2. vapaaKuokan rytmin opettelu tasamaalla, tasapainon ja suksen hallinnan kehittäminenTasapaino ja koordinaatio sekä taito
3. vapaa

Kuokan rytmin harjoittelu jatkuu,

Wassberg tekniikan rytmin harjoittelu, jos ryhmässä on edistyneempiä


Koordinaatio, taitoHiihtokoululaiset; 9 -14 -vuotiaat


Pääpainopiste on lajitaitojen harjoittelussa ja edistyneemmissä harjoitteissa.

KertaTavoiteMuuta
1. pertsaVuorotahtia painonsiirrolla ja eri maaston kohtien rytminvaihdoksen ymmärtäminen, haarakäyntiRyhmän taitotason tarkkailu, koordinaatio
2. pertsa

Tasatyönnön kehittäminen ja keskivartalon voimankäytön hyödyntäminen

Suksen hallinta ja tasapaino alamäissä

Voima, tasapaino
3. pertsaPotkullisen tasatyönnön oikean rytmin omaksuminen ja painonsiirto (tasapaino)Koordinaatio, tasapaino, taito
1. vapaaKuokka ja vauhdikkaat alamäetKoordinaatio, tasapaino
2. vapaaWassberg, vauhtileikittelyt, askelkäännöksetNopeus, tasapaino
3. vapaa

Mogren, eri tekniikoiden käyttö eri maaston kohdissa (skicross)Koordinaatio, taitojen soveltaminen