Latuinfo ja -kartat


Latujen kunnostus

Ti 18.4.  Hiihtomaa - Tallukallio luistelubaana karhennettu viimeisen kerran.

Kunnostustyöt lopetettu tältä talvelta.

Leppästentiellä on nopeusrajoitus 30km/h!

Hiihtomaan laavu ja Vähä-Teerijärven laavu on kaikkien käytössä ja puuvaraston puita saa käyttää. Poltattehan puita säästeliäästi jotta muutkin saavat tänä talvena nauttia tulen lämmöstä ja makkaranpaistosta. Sytyt ja tulitikut tulee itse varata mukaan.

Latukartat

Yleistä latujen kunnostuksesta:

* Pääsääntöisesti ladunajajat lähtevät kunnostustöihin aamulla, joten innokkaimpien kannattaa käydä itse tarkistamassa tilanne paikanpäällä. Tätä infoa päivitellään yleensä vasta kun latumiehet saavat hommat tehtyä. 

*Hiihtäjien tulee huomioida, että on tietynlaisia kelejä, jolloin latuihin ei kannata koskea ja tietysti myös poikkeuksellisissa olosuhteissa (esim. valtava lumimyräkkä tai kova pakkanen) kunnostustyöt tehdään myöhemmin. 

*Iso-Teerijärven jäälatu: juuri kunnostetulla (kelkalla kuljetulla) reitillä on turvallista hiihtää. Huomioithan, että alkutalvella voi järveltä löytyä vaaranpaikkoja ja  keväällä voivat jääolosuhteet muuttua nopeasti ja järven lähteikkökohdat /laskuojien suut saattavat olla pettäviä. 


Vain suksilla laduille

Hiihtäjien toivomus on, että hiihtokautena latualue jätetään vain hiihtäjien käyttöön. Muu liikkuminen latualueella voi aiheuttaa pahojakin vaaratilanteita. Kävely ja pulkkailu yleiseen käyttöön kunnostetulla latualueella rikkoo kunnostetut pinnat ja vaikeuttaa hiihtämistä.

Hiihtäjät muistakaa noudattaa merkittyä kulkusuuntaa. Teerijärven lenkin kiertosuunta on Tallukalliolta Rovastinkankaalle.

Järjestyslaki 14§

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse lainkaan yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle.

Koirahiihto

Maanantaisin ja torstaisin 20:00 - 22:00 koirahiihto on sallittu pieneläinhautausmaan ja soralaanin välillä. 

Rata ei kuitenkaan ole varattu tähän käyttöön, joten molemminpuolista varovaisuutta on noudatettava.